Välkommen

PerJo AB drivs av Per Johansson och Åsa Ljungqvist. Företaget erbjuder via leg. psykoterapeut Per Johansson handledning, utbildning och konsultation framförallt inom verksamhetsfälten hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/barnomsorg. Olika familjeterapeutiska, systemiska och nätverksbaserade teorier och arbetsmetoder bildar utgångspunkt vid utformande av uppdrag i form av handledning till personalgrupper, kortare eller längre utbildningar anpassade till olika verksamheter samt konsultationer där såväl familjer/klienter som personal kan delta.

 

Org.nr: 556582-6160 Adress: Tegnérgatan 8c 352 34 VÄXJÖ Tel: 070-6692767